Shambhala Eenheid (DE REIKI VAN DEZE TIJD)

Shambhala Eenheid Carla van Deuren
Shambhala eenheid betekent Onvoorwaardelijke liefde. Liefde vanuit vrijheid is liefde zonder ego.Sinds september 2009 is er een nieuwe vorm van Shambhala geintroduceerd: Een nog krachtiger energie.
Shambhala Eenheid. Leven in Eenheid, is bewust leven vanuit de Universele liefde in woord en daad.Shambhala Eenheid is het vervolg op SMDH en Reiki, die nog steeds als basis functioneren.Eenheid is het besef dat wij allen een zijn, dat alles is ontstaan uit een grote en krachtige bron, de Goddelijke bron. Door een van deze opleidingen te volgen wordt je meer bewust van jezelf. Door deze opleiding groei je vanzelf in Eenheidsgevoel.
Te zijn, te denken, te voelen, te handelen, te spreken, vanuit een Eenheidsgevoel in vrijheid, terug naar de bron, naar de basis.
Steeds meer herinneren wie we zijn en wat we zijn…
Dualiteit wordt steeds meer Trialiteit , waarin het Goddelijk bewustzijn steeds meer beleefd wordt in Eenheid. Het is een transitie van “ego bewustzijn” naar “bewuste bewustzijn” en daarna naar het “goddelijke bewustzijn”
Een belangrijk nieuwe aspect dat in de Shambhala Eenheid is toegevoegd is de Goddelijke vrouwelijke energie, in zowel de inwijdingen als in de toegevoegde video’s, oefeningen en meditaties.
Bij de inwijdingen wordt niet alleen het Christusbewustzijn, maar ook de Goddelijke vrouwelijke energie geactiveerd. Dit vind je terug in de nieuwe symbolen. Hiermee kun je deze energieën binnen in jezelf in balans bregen en eenheid ervaren en beleven. Eenheid begint per slot van rekening binnen in jezelf om uiteindelijk ook Eenheid buiten jezelf te creëren en te manifesteren. Stapsgewijs geven we dit mee en brengen we alle energieën binnen in jezelf in balans. Tevens ontdekken we hoe je door de tijdlijnen van de dimensies kunt reizen. we ontdekken wat splinters zijn en hoe we die ook kunnen benutten om weer een volgend niveau van Eenheid te bereiken.En nu sta je hier, je hebt de materialen of wilt de materialen ontvangen. Germain laat weten dat Shambhala nog steeds vrijheid vertegenwoordigt, doch hij laat ook weten dat vrijheid anders is dan de meeste van ons denken. Om dat te bereiken zijn er een aantal stappen nodig, die gezet mogen worden. Al lijken sommige delen in deze materialen het tegenovergestelde van vrijheid aan te geven, hij dringt erop aan dat het uiteindelijke resultaat vrijheid zal brengen zoals je die tot nu toe nog niet kent op aarde. Je zult zien dat er inzichten aangereikt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid wat in eerste instantie misschien vreemd overkomt. Ook hier weer vraagt hij geduld te hebben en aan het einde, zeker gezien de resultaten, zul je zien welk hoog en waardevol profijt we met zijn allen (collectieve bewustzijn) daarvan hebben.Lees hier meer over de 5 niveaus