(Familie)Opstellingen

Een (familie)opstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van patronen.

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op liefdevolle wijze los te maken van patronen.

Een opstelling kun je zien als een levende foto. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team, organisatie of relatie(s)) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het bijzondere aan opstellingen is dat dit een energetisch krachtenveld openbaart, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen, poppetjes of andere elementen. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem.

Een opstelling geeft vrijwel altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn.

Het innerlijk beeld is de start van de opstelling en men kijkt wat daar zichtbaar is in die beweging. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning is verandering mogelijk in de beweging. Op deze manier ontvouwt er een nieuw beeld waar eenieder zijn of haar plek (her)vindt. Wanneer juiste plek uit het systeem is gevonden, kan zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en ervaren. Proces komt op gang, loslaten wat geweest is. Hierdoor kan de levensenergie weer stromen, waardoor er een beweging naar toekomst weer mogelijk is.